Nospiežot “MĀJAS’’pogu, trauksmes zvans uzreiz nonāk palīdzības centrā “DZĪVĪBAS POGA”. Zvanu pieņem operators un atkarībā no situācijas, vai nu sazinās ar radiem, citām pilnvarotām personām, vai neatliekamās palīdzības dienestiem, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību.

Nospiežot “Aktīvais” pogu, zvans nonāk uz radinieku, vai citu pilnvarotu personu telefonu. Gadījumā ja radi vai pilnvarotās personas neatbild uz zvanu, zvans nonāk palīdzības centrā “DZĪVĪBAS POGA”. Operators spēj noteikt pogas lietotāja atrašanās vietu un sazināties ar radiem vai neatliekamās palīdzības dienestiem.

Sazināties ar mums