Pasūtīt


Datu apstrādes mērķis ir personas identifikācija pakalpojuma "Dzīvības poga" sniegšanai un reaģēšanai kritiskā situācijā, kā arī līguma par pakalpojuma izmantošanu noslēgšana. Datu apstrāde tiek veikta SIA "Dzīvības poga", juridiskā adrese: Dāliju iela 2/4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112