Nē. Zvans pienāk automātiski, pēc kārtas. Piemēram: Pirmā pilnvarotā persona neatbid, zvans nonāk pie otrās personas, ja arī otrā persona neatbid, tādā gadījumā signāls tiek nosūtīts uz palīdzības centru”Dzīvības poga”.

Sazināties ar mums