Ventspils Augstskola (VeA) ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātniskā institūcija.
VeA VTPC misija ir veikt sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, nodrošinot zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.
Sīkāka informācija: www.venta.lv
http://venta.lv/zinatne/viedo_tehnologiju_petniecibas_centrs/

Sazināties ar mums